Ersättningar från Migrationsverket &
Undersökningar asylsökande

Vera Asyl


Vera Asyl är vårt system för att underlätta administration kring sjukvård för asylsökande och flyktingar. Systemets funktioner är:

Systemet är mycket flexibelt och gör det exempelvis lätt att tilldela varje användare olika behörigheter och låsa användare som inte längre ska ha tillgång till systemet.

Vi träffar våra kunder regelbundet bland annat under våra omtyckta samordningsmöten. Följande sjukvårdshuvudmän använder Vera Asyl: