Utomlänsfakturering

Frisam Utomlän


Frisam Utomlän är ett system för utomlänsfakturering mellan regioner. Systemet sammanställer information från vårdsystemen till faktura och fakturabilaga till hemregion för utomlänspatienter samt Försäkringskassan för konventionspatienter. Frisam Utomlän sammanställer även filer med vårdkostnader för asylsökande samt bokföringsfiler för att ersätta vårdgivarna för asylsökandes och tillståndslösas vårdkostnader.

Flödet i Frisam Utomlän:

Fakturering i Frisam Utomlän innebär att systemet skapar digitala fakturabilagor/vårdbilagor enligt Ineras nationella format för utomlänsfakturering. När dessa skickats och godkänts skapas fakturafil som skickas till ekonomisystemet. För kunder som inte tar emot Ineras digitala fakturabilaga skapar systemet bilagor i pdf-format.

Systemet utgörs bland annat av en webbapplikation, som är byggd med modern webbteknik och följer officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbapplikationer i offentlig sektor. Bland annat innebär det att webbapplikationen är responsiv och därmed anpassar sig efter användarens enhet. Det innebär också att tillgänglighetskriterierna enligt WCAG 2.1 nivå AA följs.

Systemet är utvecklat tillsammans med Region Örebro län och togs i produktion under Q1 2023.

Skärmbilder från applikationen:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech