Ansökan om kostnadsfri företagsrådgivning

Timbanken


Timbanken är ett system där entreprenörer verksamma i en region kan ansöka om kostnadsfri företagsrådgivning som distribueras via handläggare på kommunernas näringslivsenheter.

Entreprenörens resa genom Timbanken:


Systemet utgörs bland annat av två webbplatser, en öppen webbplats där det är möjligt att anmäla sig och en inloggad webbplats för konsulter, kommun-handläggare och administratörer.

Båda webbplatserna är byggda med modern webbteknik och följer officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Bland annat innebär det att webbplatserna är responsiva och därmed anpassar sig efter användarens enhet. Det innebär också att tillgänglighetskriterierna enligt WCAG 2.1 nivå AA följs.

Systemet utvecklades för Region Halland och lanserades första gången i januari 2021 men från juni 2024 används det också i Region Värmland.

Skärmbilder från applikationen:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech