Ansökan om kostnadsfri företagsrådgivning

Timbanken


Timbanken är ett system där entreprenörer i Halland kan ansöka om kostnadsfri företagsrådgivning. Rådgivningen finansieras av Region Halland och distribueras via handläggare på kommunernas näringslivsenheter.

Entreprenörens resa genom Timbanken:


Systemet utgörs bland annat av två webbplatser, en öppen webbplats där det är möjligt att anmäla sig och en inloggad webbplats för konsulter, kommun-handläggare och administratörer.

Båda webbplatserna är byggda med modern webbteknik och följer officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Bland annat innebär det att webbplatserna är responsiva och därmed anpassar sig efter användarens enhet. Det innebär också att tillgänglighetskriterierna enligt WCAG 2.1 nivå AA följs.

Systemet är utvecklat för Region Halland och lanserades januari 2021.

Länk till Timbanken i Halland

Skärmbilder från applikationen:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech