Ersättningar från Migrationsverket

Vera Asyl Ansökan


Vera Asyl Ansökan är vårt system för att samla information om kostnadskrävande vård för asylsökande och personer med uppehållstillstånd.

Systemet sammanställer ansökningar om ersättning från Migrationsverket som enkelt kan skrivas ut direkt från systemet och skickas in. Migrationsverkets ersättningar för personer med varaktig vård, kostnadskrävande vård, hälsoundersökningar samt ansökan för förvarstagna hanteras.

Systemet är utvecklat tillsammans med Region Örebro län och Region Stockholm och fortsatt uveckling samordnas med alla våra kunder.

Styrkan med Vera Asyl Ansökan:

  • Automatiserad datainsamling
  • Validering av vårddata, personuppgifter och asylstatus
  • Effektiviserat ansökningsarbete
  • Behov av kompletteringar av data bevakas
  • Insamlad data ligger till grund för SKR:s (f.d. SKL) enkät

Produktblad

Ladda ner/öppna och läs mer om vårt system Vera Asyl Ansökan.

   Produktblad som PDF


Skärmbilder från applikationen: