Automatiserad registrering av hälsoundersökningar

Vera Hubot


Vera Hubot anropar Migrationsverkets Melker-tjänst och rapporterar in hälsoundersökningar som rapporterats som genomförda i Hälsoplan. Hälsoundersökningarna som rapporteras kan gälla både asylsökande och kommunplacerade personer. Vera Hubot håller reda på vilka hälsoundersökningar som godkänts av Melker.

Vera Hubot gör följande:

  1. Skapar ett rapporteringstillfälle som innehåller genomförda hälsoundersökningar som ska rapporteras
  2. Kontrollerar att användaren loggar in i Migrationsverkets Melker-tjänst med sitt SITHS-kort
  3. Rapporterar undersökningarna en i taget och uppdaterar resultatet i Vera Asyl Hälsoplan
  4. När rapporteringen är klar kan användaren hantera de undersökningar som inte godkänns i Melker-tjänsten, manuellt i Vera Asyl

Se när Vera Hubot rapporterar hälsoundersökningar:


Följande sjukvårdshuvudmän använder Vera Hubot: