Support Vera Asyl


Är du användare av Vera Asyl och behöver hjälp? Kanske behöver du inloggning eller ändrad behörighet till Vera Asyl?

Klicka på din region nedan för att hitta supportalternativ och länk till Vera Asyl.

Asyl- och Flyktingfrågor i Region Jämtland Härjedalen: asylflyktingfragor@regionjh.se

Länk till Vera Asyl i Region Jämtland Härjedalen (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Se Region Skånes hemsida: Registrering i VeraAsyl och PASIS för vårdgivare

Kontakta Region Skånes IT-support: Region Skånes IT-support för vårdgivare

Länk till Vera Asyl i Region Skåne (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Region Stockholms funktionsbrevlåda för asyl/tillståndslösa/kvot: flyktingfragor.hsf@regionstockholm.se

Länk till Vera Asyl i Region Stockholm (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Se Region Sörmlands intranät (tillgänglig i regionens intranät): Insidan Vera Asyl

Region Sörmlands funktionsbrevlåda för Vera Asyl: veraasyl@regionsormland.se

Länk till Vera Asyl i Region Sörmland (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Se Region Värmlands hemsida: Asyl- och flyktingfrågor

Länk till Vera Asyl i Region Värmland (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Länk till Vera Asyl i Region Västmanland (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Beställning av behörighet
Närmsta chef beställer behörigheten i behörighetsportalen.
Länk till Behörighetsportalen i Region Örebro län (tillgänglig i sjunet): Behörighetsportal

Länk till Vera Asyl i Region Örebro län (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Länk till Vera Asyl i Region Östergötland (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Se Västra Götalandsregionens hemsida: Vera Asyl (Hälsoplan)

Länk till Vera Asyl i Västra Götalandsregionen (tillgänglig i regionens intranät): Vera Asyl

Länk till Vera Asyl i Västra Götalandsregionen (tillgänglig i sjunet för regionens privata vårdgivare): Vera Asyl

Hittar du uppgifter som inte stämmer? Hör av dig på support@veratech.se.