Ansökan och fördelning av statsbidrag för flyktingmottagande

Vera Asyl Kommun - Veros


Sveriges kommuner har rätt till ersättning från staten för delar av flyktingmottagandet. Det är Migrationsverket som ansvarar för utbetalning av ersättningarna till kommunerna, där vissa betalas ut utan ansökan (schablonersättningar) och andra kräver att kommunerna ansöker om ersättning (återsökning).

Vera Asyl Kommun är ett system som både stöttar kommunernas arbete med ansökan om statsbidrag och fördelar beviljade medel - både återsökta och schablonersättningar - till olika förvaltningar inom kommunen.

Alla typer av ansökan hanteras i systemet, som ger stöd till användaren avseende vilka underlag som krävs för olika typer av ansökan. Det är också möjligt att dela på ansvaret för ansökan mellan flera förvaltningar i kommunen. När ansökan är färdig för inskick till Migrationsverket, paketerar systemet ihop alla bilagor så att de kan laddas upp till Migrationsverkets hemsida alternativt skrivas ut. Registrering av beslut samt arbete med eventuell komplettering eller överklagan hanteras också i systemet.

Beslut om beviljade medel från Migrationsverket kan importeras från textfil, OCR-tolkas eller registreras manuellt i systemet och ligga till grund för både uppdatering av personkretsen (gäller generalschablonen) samt fördelning av beviljade medel till flera förvaltningar inom kommunen.

Systemet har utvecklats tillsammans med Stockholms stad och gick i drift i november 2023.

Skärmbilder från applikationen:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech