Frikortsberäkning & Samlingsfakturering

Frisam Patient


Frisam Patient är vårt system för att hantera frikortsberäkning och samlingsfakturering för patienter. Systemet sammanställer patientens olika vårdkostnader och räknar ut när frikortsnivån uppnås.

Frisam Patient samlar in fakturaunderlag och kassabetalningar från olika vårdsystem och möjliggör därmed elektroniska frikort (e-frikort) och samlingsfakturering för patienter som har flera vårdtillfällen, även om de registrerats i olika vårdsystem.

Systemet är utvecklat tillsammans med Region Örebro län och togs i produktion under Q3 2015.

Skärmbilder från applikationen:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech