Bokföring & Fakturaunderlag

Vera Asyl Ekonomi


Ekonomidelen i Vera Asyl består för närvarande av fakturaunderlag och bokföring.

Fakturaunderlag gör det möjligt för vårdgivare inom regionen att registrera genomförd vård direkt i Vera Asyl med kontroll av asylstatus, automatisk prissättning och registrering av eventuell egenavgift. Genomförda hälsoundersökningar som rapporteras i Vera Asyl Hälsoplan läggs automatiskt in i fakturaunderlagen.

I bokföringsdelen skapas bokföringsorder som ersätter vårdgivarna för utförd asylsjukvård. Integration med alla ekonomisystem är möjlig.

För de regioner som önskar finns det möjlighet att automatisera flödet från fakturaunderlag till bokföringsorder. När fakturaunderlaget klarmarkerats, kan Vera Asyl automatiskt skapa bokföringsorder som sedan exporteras för vidare hantering i regionens ekonomisystem. De automatiska funktionerna gör att behovet av manuell hantering i ersättningsflödet minimeras.

Exempel på hur flödet kan se ut:


Skärmbilder från applikationen: