Bokföring & Fakturaunderlag

Vera Asyl Ekonomi


Ekonomidelen i Vera Asyl består för närvarande av fakturaunderlag och bokföring.

Fakturaunderlag gör det möjligt för vårdgivare inom länet att registrera genomförd vård direkt i Vera Asyl med kontroll av asylstatus, automatisk prissättning och registrering av eventuell egenavgift. Genomförda hälsoundersökningar som rapporteras i Vera Asyl Hälsoplan läggs automatiskt in i fakturaunderlagen.

I bokföringsdelen skapas bokföringsorder som ersätter vårdgivarna för utförd asylsjukvård. Integration med alla ekonomisystem är möjlig.


Skärmbilder från applikationen: