Ersättningar samt person- och undersökningsstatistik

Vera Asyl Statistik


Vera Asyl Statistik möjliggör statistik- och datauttag av dels ansökningar och ersättningar som gjorts hos Migrationsverket samt statistik över Vera Asyls personkrets och utförda undersökningar, kallelser etc.

Statistiken presenteras i listor och diagram och det finns även möjlighet att exportera statistiken till Excel.

Statistikfunktionen kan användas dels inom landstingets/regionens verksamhet som till exempel Smittskydd och vårdenheter, dels för att besvara Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga enkät om asylsjukvård.


Skärmbilder från applikationen: