Ersättningar samt person- och undersökningsstatistik

Vera Asyl Statistik


Vera Asyl Statistik möjliggör statistik- och datauttag av dels ansökningar och ersättningar som gjorts hos Migrationsverket samt statistik över Vera Asyls personkrets och utförda undersökningar, kallelser etc.

Statistiken presenteras i listor och diagram och det finns även möjlighet att exportera statistiken till Excel.

Statistikfunktionen kan användas dels inom regionens verksamhet som till exempel Smittskydd och vårdenheter, dels för att besvara Sveriges Kommuner och Regioners (f.d. Sveriges Kommuner och Landsting) årliga enkät om asylsjukvård.


Skärmbilder från applikationen: