Kommerskollegiums

Licenssystem


Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandeln, Europeiska unionens inre marknad och handelspolitik. Under 2018 utvecklade Veratech ett nytt system för Kommerskollegiums handläggning av importlicenser för stål och aluminium. Systemet hade produktionsstart december 2018.

I systemet kan importörer registrera sin ansökan och bifoga nödvändiga handlingar. Handläggarna på Kommerskollegium kan begära kompletteringar eller godkänna inkommen ansökan. Godkänd ansökan skickas elektroniskt till SIGL vid EU-kommissionen i Bryssel som hanterar alla importer till EU och godkänns ansökan även där skickas den vidare till Tullverket.

Från Tullverket kommer sedan avräkningar på importerat gods som passerat tullen. Informationen finns tillgänglig både för handläggarnapå Kommerskollegium och importörerna.

Skärmbilder från applikationen:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech