Attest-/Fakturasystem

Vera Attest


Vera Attest är vårt senaste attestsystem/fakturasystem för attest av leverantörsfakturor. Vårt kompetenta system för attest av leverantörsfakturor med snygg design som är enkelt att arbeta i för attestanterna. Skannade leverantörsfakturor skickas till rätt attestant enligt fördefinierat regelverk.

Bokföringen kan uppdateras först med ankomst-/preliminär bokföring och efter slutlig attest med slutliga konteringar. Koppling till affärs-/ekonomisystemet är enkel eftersom alla är förberedda för att ta emot fakturainformation från attest-/fakturasystem.

Periodisering, skicka till annan attestant, noteringar, skicka för granskning är funktioner som ingår.

Möjlighet till kundspecifika lösningar. Vera Attest bygger på erfarenheten från sina båda föregångare.

MED VERA ATTEST FÅR DU:

  • Full kontroll över fakturaflödet
  • Enkelt för attestanterna att arbeta i
  • Överblick - allt finns i samma fönster
  • Avancerat system med många möjligheter till företagsanpassning

Följande kunder använder Vera Attest:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech