Ekonomisystem

MEA


Veratech har utvecklat MEA, ett komplett affärssystem för landsting och regioner tillsammans med Region Örebro län. MEA består dels av MEA Windows som är en Windows-klient och dels av MEA Webb som är en intranätsapplikation.

MEA Webb innehåller bland annat funktionalitet för att hantera medgivanden i Autogiro med koppling till Bankgirocentralen, register över Betalningsmottagare med schemaläggning av återkommande utbetalningar, samt funktionalitet för att registrera Bokföringsorder.


Skärmbilder från MEA Webb:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech