2017-02-24

Veratech deltog i Hälsoplan-möte hos SLL


Veratech blev inbjudna att delta i det informationsmöte som Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Asylenhet i Stockholms läns landstings anordnar för personalen på de sju vårdcentraler som har i uppdrag att göra hälsoundersökningar för asylsökande.

Förutom Agnes och Andreas från Veratech och personal från Asylenheten, deltog asylsjuksköterskor och vårdadministratörer från samtliga sju vårdcentraler. På mötet presenterades nyheter i Vera Asyl Hälsoplan och man gick igenom gemensamma arbetssätt och rutiner. Önskemål om ny funktionalitet diskuterades också, bland annat behovet av att kunna hantera även anknytningar och kvotflyktingar i systemet.

För Veratech är det mycket intressant och lärande att få träffa sina användare. Det var också roligt att användarna i SLL som nu hunnit använda Vera Asyl Hälsoplan i snart ett år påtalade hur mycket systemet underlättar för dem.

Senaste nyheterna

Alla nyheter