2015-10-09

MEA Kund- och utvecklingsmöte oktober


Den 8 oktober genomfördes höstens första kund- och utvecklingsmöte för MEA, Veratech:s ekonomisystem.

Huvudfokus för mötet var samordningen mellan MEA och FriSam, det system för frikortshantering och samlingsfakturing som Veratech utvecklat för Region Örebro län. Frisam går i produktion under oktober och de första samlingsfakturorna skickas ut i slutet av november.

På mötet sammanfattades erfarenheterna från den genomförda server-uppgraderingen i Örebro, där MEA nu körs i en virtuell server-miljö med SQLServer 2012 som databashanterare.

Senaste nyheterna

Alla nyheter