2019-03-29

Vera Asyl Samordningsmöte 21 mars


Den 21:a mars anordnade Veratech samordningsmöte för de regioner som använder Vera Asyl. Det var extra kul att hälsa flera nya ansikten välkomna till samordningsmöte där 6 av 9 regioner var representerade på plats och flera personer valde att delta i mötet via Skype.

Under dagen diskuterades olika funktioner och frågor kopplade till Vera Asyl såsom flödet från registrering av fakturaunderlag till automatisk bokföringsorder för att ersätta vårdenheterna för asylkostnaderna, möjlighet att enkelt kalla hela kommunplacerade familjer till hälsoundersökning i Hälsoplan och regler för tidigare avvisade asylsökande att åter söka asyl och få ny hälsoundersökning efter en viss tidsperiod.

Vera Asyls olika alternativ för inläsning av data från Skatteverkets Navet-system diskuterades också, när nu fler regioner väljer att arbeta med kommunplacerade i Vera Asyl.

Som vanligt serverades lunchbuffé i Veratech:s lokaler på Mosebacke.

Senaste nyheterna

Alla nyheter