Ersättningar från Migrationsverket

Vera Asyl Ansökan


Vera Asyl Ansökan är vårt system för att samla information om kostnadskrävande vård för asylsökande och personer med uppehållstillstånd.

Systemet sammanställer ansökningar om ersättning från Migrationsverket.

Systemet är utvecklat tillsammans med Region Örebro län och Stockholms läns landsting och fortsatt uveckling samordnas med alla kunder.

Följande sjukvårdshuvudmän använder Vera Asyl Ansökan:


Vera Asyl Ansökan kan också användas för liknande områden där sjukvården behöver hålla reda på vårdkostnader för att sedan ansöka om kostnadsersättning eller svara på statistikenkäter.

STYRKAN MED VERA ASYL ANSÖKAN:

  • Effektiviserar ansökningsarbetet
  • Bättre datakontroll
  • Mindre dubbelarbete
  • Automatiserar datainsamlingen
  • Bevakar behov av kompletteringar av data
  • Arbetstid kan användas till bedömning och udda ärenden
  • Insamlad data ligger till grund för SKL:s enkät

Produktblad

Ladda ner/öppna och läs mer om vårt system Vera Asyl Ansökan.

   Produktblad som PDF