Undersökningar Asylsökande

Vera Asyl Hälsoplan


Vera Asyl Hälsoplan är ett system för att utifrån Migrationsverkets MELKER-lista underlätta administrationen kring kallelse av asylsökande till hälsoundersökningar och tandvårdskontroller. Systemet vänder sig till vårdpersonal, men kan även användas av centrala funktioner inom landstinget/regionen.

Systemet är utvecklat tillsammans med de sjukvårdshuvudmän som beställt det och har produktionssatts med början Q1 2016.

Följande sjukvårdshuvudmän använder Vera Asyl:


Våra kunder använder Vera Asyl Hälsoplan!
Region Skåne har tagit fram en instruktionsfilm över Vera Asyl Hälsoplan som kan ses på deras hemsida.
Till instruktionsfilmen

Produktblad

Ladda ner/öppna och läs mer om vårt system Vera Asyl Hälsoplan.

   Produktblad som PDF


Skärmbilder från applikationen: