Ersättningar från Migrationsverket &
Undersökningar asylsökande och flyktingar

Vera Asyl


Vera Asyl är vårt system för att underlätta regionernas administration av sjukvård för asylsökande och flyktingar. Systemets funktioner är:

Systemet är mycket flexibelt och gör det exempelvis lätt att tilldela varje användare olika behörigheter och låsa användare som inte längre ska ha tillgång till systemet.

Vi träffar våra kunder regelbundet bland annat under våra omtyckta samordningsmöten. Följande sjukvårdshuvudmän använder Vera Asyl: