2018-12-10

Kommerskollegiums nya licenssystem lanserat!


Projektet som startade i mars tidigare i år har nu levererat ett nytt system för hantering av importlicenser. Leveransen blev klar enligt plan och redan första dagen behandlades ett trettiotal importlicenser i systemet och information skickades vidare till svenska Tullverket samt till SIGL i Bryssel. C:a 150 importörer var inloggade första dagen.

Målet har varit att skapa ett enkelt och flexibelt system som är lätt att arbeta med samt att minska administrationen för Kommerskollegium. Samtidigt får importörerna en bättre service och ett mer heltäckande system där de själva kan logga in och registrera sin licensansökan. Importörerna kan sedan följa licensen hela vägen från ansökan tills dess att varorna importerats genom tullen.

Utvecklingsprojektet har genomförts av Veratech tillsammans med verksamheten hos Kommerskollegium.

Läs mer hos Kommerskollegium

Här kan du öppna systemet och t ex kontrollera om du behöver en importlicens: https://licens.kommers.se/

Senaste nyheterna

Alla nyheter