2018-10-21

Vera Asyl Samordningsmöte 18 oktober


Den 18:e oktober anordnade Veratech höstens samordningsmöte för de landsting och regioner som använder Vera Asyl. 7 av 9 landsting var representerade på plats och flera personer valde att delta i mötet via Skype.

Under dagen diskuterades olika funktioner och frågor kopplade till Vera Asyl såsom hantering av nyfödda barn till asylsökande, Mottagandeutredningen, GDPR och gallring av uppgifter i Vera Asyl samt utomlänsfakturering av asylkostnader.

Som vanligt serverades lunchbuffé i Veratech:s lokaler på Mosebacke.

Senaste nyheterna

Alla nyheter