2018-09-19

Hälsoplan-utbildning för Landstinget Sörmland


Den 18 september genomförde Veratech tillsammans med Landstinget Sörmland en heldags-utbildning i Vera Asyl Hälsoplan för asylhandläggare. Fokus var både användar- och systemadministratörsperspektiv och Veratech mottog värdefull återkoppling inför framtida utveckling av systemet.

Vera Asyl Hälsoplan produktionssätts i oktober i Landstinget Sörmland.

Landstinget Sörmland
Läs mer om Vera Asyl Hälsoplan

Senaste nyheterna

Alla nyheter