2018-05-30

Veratech utvecklar nytt licenshanteringssystem åt Kommerskollegium


Veratech har tillsammans med Evry fått i uppdrag att bygga ett nytt licenshanteringssystem åt Kommerskollegium.

I mars stod det klart att Veratech går in och bistår Kommerskollegium med utvecklingen av ett nytt system för att hantera importlicenser. Upphandlingen gjordes tillsammans med Evry som är ramavtalsleverantör med Veratech som underleverantör. Projektet kommer att pågå under 2018 med planerad slutleverans sista november 2018.

Projektet ska leverera ett komplett system för både interna och externa användare. Det ingår flera integrationer med bl a SIGL i Bryssel samt svenska tullverket.

Om Kommerskollegium:
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegium arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.
https://www.kommerskollegium.se

Senaste nyheterna

Alla nyheter