2018-02-16

Ny funktionalitet i Vera Asyl


I Vera Asyl 6.2 levereras Vera Hubot och hantering av kommunplacerade i Hälsoplan!

Vera Hubot

Vera Asyl har kompletterats med en ny funktion som anropar Migrationsverkets Melker-tjänst och rapporterar genomförda hälsoundersökningar i Hälsoplan. Hälsoundersökningarna som rapporteras kan gälla både asylsökande och kommunplacerade personer.

Läs mer om Vera Hubot

Hantering av kommunplacerade i Hälsoplan

Funktionen omfattar en ny import av kommunplacerade personer med medborgarskap i länder som landstingets smittskyddsorganisation önskar erbjuda hälsoundersökning. För denna nya personkrets i Vera Asyl kan kallelseförfarande ske i Hälsoplan på samma vis som för asylsökande. Dessutom kan personkretsen hanteras både i Ansökan och Statistik-delen av Vera Asyl.

Läs mer om Vera Asyl

Senaste nyheterna

Alla nyheter