2017-02-15

Hälsoplan-statistik i senaste versionen av Vera Asyl


Hälsoplan-statistik är en tilläggsfunktionalitet som finns i senaste versionen av Vera Asyl (5.6).

Med den kan användare ta ut statistik över kallelser samt de undersökningar som genomförts, avböjts eller uteblivit och registrerats i Vera Asyl Hälsoplan. Det finns möjlighet att gruppera på olika kriterier som ålder, kön, hemland och vilken vårdenhet undersökningen utförts på.

Flera kunder har redan fått denna funktionalitet installerad i sina produktionsmiljöer.

Exempel på statistik ur systemet:

Senaste nyheterna

Alla nyheter