2016-02-16

Region Skåne har valt Vera Asyl


Region Skåne har nu valt Vera Asyl.

Nu kommer det att vara sex sjukvårdshuvudmän som använder Vera Asyl Ansökan för att hålla reda på sjukvårdskostnader som går att återsöka hos Migrationsverket och Vera Asyl Hälsoplan för att planera hälsoundersökningar, tandvårdskontroller m.m. Dessa sjukvårdshuvudmän kommer tillsammans med Veratech att vidareutveckla Vera Asyl. Vi har en gemensam samordningsgrupp för detta.

Vi ser fram emot ett lyckosamt införande av Vera Asyl tillsammans med Region Skåne.

Läs mer om Vera Asyl Ansökan
Läs mer om Vera Asyl Hälsoplan

Senaste nyheterna

Alla nyheter