2015-12-04

Vera Asyl Hälsoplan närmar sig produktionsstart


Vera Asyl Hälsoplan, vårt nya system för att underlätta administrationen kring kallelse av asylsökande till hälsoundersökning och tandvårdskontroll har nu beställts av fyra sjukvårdshuvudmän, Region Örebro län, Västra götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Landstinget i Värmland. Först med att gå i produktion är Västra götalandsregionen som planerar för start 1 januari 2016.

Läs mer om Vera Asyl Hälsoplan

Senaste nyheterna

Alla nyheter