2015-11-27

Vera Asyl Samordningsmöte november


Veratech rapporterade om utvecklingsarbetet med Vera Asyl Hälsoplan och vilka nya funktioner som ingår i version 5.0.0 av Vera Asyl, den första versionen som innehåller både Vera Asyl Ansökan och Vera Asyl Hälsoplan.

Olle Olsson och Jonas Eriksson från SKL var också tillbaka och redovisade ett förenklat och förbättrat förslag av den årliga enkäten om asylsjukvård. Deltagarna på mötet var eniga om att detta kommer att underlätta arbetet med att besvara frågorna i enkäten.

Senaste nyheterna

Alla nyheter