2015-10-01

Vera Asyl Samordningsmöte september


30 september anordnade Veratech höstens första samordningsmöte för våra Vera Asyl-kunder.

Under mötet presenterades första versionen av Vera Asyl Hälsoplan, ett system som på ett säkert och effektivt sätt gör information på MELKER-listan tillgänglig för berörd personal inom länet, t ex tandvård och asylsjuksköterskor. Systemet har beställts av Region Örebro län och kommer att underlätta kallelseförfarande, information och statistik kring hälsoundersökningar och tandvård för asylsökande.

Mötet diskuterade också den årliga enkäten till SKL tillsammans med Olle Olsson och Jonas Eriksson från SKL, som hjälpte till att reda ut begreppen.

Senaste nyheterna

Alla nyheter