2015-06-18

Utbildning Vera FriSam


Den 9 juni genomförde Veratech en första utbildning av Vera FriSam, vårt system för frikortshantering och samlingsfakturering. Utbildningen genomfördes för användare i Region Örebro Län. Uppslutningen var hög och dagen blev lyckad. Veratech mottog också värdefull återkoppling inför framtida utveckling av produkten.

Produktionsstart är planerad till oktober.

Senaste nyheterna

Alla nyheter