2015-06-15

Återigen ett positivt bokslut för Veratech


Veratech kan återigen redovisa ett positivt bokslut. Veratech har nu under en lång rad av år haft nettoomslutning på ca 10 miljoner kronor och en soliditet på över 50 %. Det är således ett mycket stabilt företag.

Årets resultat efter finansiella poster på 420 tusen kronor används uteslutande till att ytterligare stärka bolaget genom att avsätta hela vinsten i ny räkning för bolaget. Ingen utdelning detta år.

Veratech är ett av de få IT-företag som har högsta kreditvärdighet.

Senaste nyheterna

Alla nyheter