2015-05-22

MEA Kund- och utvecklingsmöte maj


Den 21 maj genomfördes årets första kund- och utvecklingsmöte för MEA, Veratechs ekonomisystem.

Under mötet presenterades nuläge hos berörda och vilken inriktning som MEAs utveckling skall ha under året.

Nästa möte planeras till början av oktober.

Senaste nyheterna

Alla nyheter