2014-09-29

Vera Asyl Samordningsmöte


I september anordnade Veratech det första samordningsmötet för våra kunder. Mötet hölls i Veratechs lokaler på Mosebacke och deltog gjorde representanter för fem landsting/regioner. Under mötet diskuterades bla integration mot Migrationsverkets e-tjänster och nya funktioner för att ge asylsjuksköterskorna tillgång till uppgifterna på Migrationsverkets MELKER-lista.

Senaste nyheterna

Alla nyheter