2014-07-03

Västra Götalandsregionen har valt Vera Asyl


Veratech och Västra Götalandsregionen har slutit femårsavtal kring Vera Asyl.

Nu har Veratech två av de tre största sjukvårdshuvudmännen i Sverige som våra kunder, vilket gör oss mycket stolta. Det är förutom Västra Götalandsregionen också Stockholms läns landsting.

Vi hoppas kunna kunna göra genomföra ett lyckosamt införande tillsammans med VGR.

Senaste nyheterna

Alla nyheter