2013-06-16

Östergötland väljer Vera Asyl


Landstinget i Östergötland har beslutat sig för att införa Vera Asyl. Det är den tredje sjukvårdshuvudmannen som väljer Veratechs lösning för att samla data för återsökning av medel från Migrationsverket för kostnadskrävande vård och hälsoundersökningar för asylsökande och varaktig vård för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Vi på Veratech är både stolta och glada för detta.

Vera Asyl kommer att levereras under hösten i två huvudleveranser och arbetet har redan startat.

Senaste nyheterna

Alla nyheter