2013-05-24

Tefco väljer Docad


Tefco har valt att använda Docad från Veratech för att effektivisera sin dokumenthantering.

Tefco är certifierade och dokument som hör till certifikatet kommer att läggas i Docad för snabb återsökning.

Senaste nyheterna

Alla nyheter