2021-10-22

Vera Asyl Samordningsmöte 21 oktober


Den 21:a oktober anordnade Veratech samordningsmöte för de regioner som använder Vera Asyl, också denna gång på distans via Microsoft Teams.

Dagen började med förvaltnings- och styrgruppsfrågor, för att sedan övergå i kortfattade rapporter från huvudmännen. Därefter behandlades ny funktionalitet i Vera Asyl samt utvecklingsplan och övriga frågor. Bland annat diskuterades Migrationsverkets nya kategorisering av asylsökande samt ny funktionalitet i Vera Asyl.

Veratech bjuder in till ytterligare ett samordningsmöte 16:e mars 2022, förhoppningsvis ett heldagsmöte i Veratechs lokaler på Mosebacke.

Senaste nyheterna

Alla nyheter