2021-05-24

Info om Covid-vaccin i Vera Asyl


Asylsökande över 18 år ska erbjudas Corona-vaccin på samma vis som resten av befolkningen. För att underlätta arbetet med att nå ut med informationen till personkretsen innehåller senaste versionen av Vera Asyl en lösning där Hälsoplan kompletterats med en ny undersökningstyp – Info om Covid-vaccin. Med hjälp av den kan man via Hälsoplan skriva ut ett informationsbrev och/eller en kallelse till alla asylsökande över en viss ålder.

Den nya undersökningstypen är förberedd för utskrift som kan göras på olika språk, precis som övriga undersökningstyper i Hälsoplan.

Funktionen har produktionssatts i en region, och fler är på gång.

Läs mer om Vera Asyl

Senaste nyheterna

Alla nyheter