2021-05-20

Vera Asyl Samordningsmöte 19 maj


Den 19:e maj anordnade Veratech samordningsmöte för de regioner som använder Vera Asyl, också denna gång på distans via Microsoft Teams.

Dagen började med förvaltnings- och styrgruppsfrågor, för att sedan övergå i kortfattade rapporter från huvudmännen. Därefter behandlades ny funktionalitet i Vera Asyl samt utvecklingsplan och övriga frågor. Bland annat diskuterades det nya stödet för utskick av info om covid-vaccinering till asylsökande i Hälsoplan.

Veratech bjuder in till ytterligare ett samordningsmöte 21 oktober 2021, förhoppningsvis ett heldagsmöte i Veratechs lokaler på Mosebacke.

Senaste nyheterna

Alla nyheter