2021-03-12

Genomförande-statistik i Vera Asyl


Genomförandestatistik är en ny statistik-vy i Vera Asyl 6.15. Statistiken visar hur stor del av de asylsökande som kommit under en viss period och som erbjudits en hälsoundersökning. Regelverket för hur statistiken beräknas har specificerats tillsammans med representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm och Smittskydd Stockholm.

Läs mer om Vera Asyl

Senaste nyheterna

Alla nyheter