2021-03-25

Vera Asyl Samordningsmöte 25 mars


Den 25:e mars anordnade Veratech samordningsmöte för de regioner som använder Vera Asyl, också denna gång på distans via Microsoft Teams.

Dagen började med förvaltnings- och styrgruppsfrågor, för att sedan övergå i kortfattade rapporter från huvudmännen. Därefter behandlades ny funktionalitet i Vera Asyl samt utvecklingsplan och övriga frågor. Bland mycket annat avhandlades den nya Genomförandestatistiken som visar hur stor del av de asylsökande som kommit under en viss period och som erbjudits en hälsoundersökning, samt funktionalitet som underlättar korrekt registrering av undersökningar i Hälsoplan.

Veratech bjuder in till ytterligare ett samordningsmöte på distans som sker 19 maj 2021.

Senaste nyheterna

Alla nyheter