2020-09-15

Veratech utvecklar Timbanken åt Region Halland


Veratech ska på uppdrag av Region Halland utveckla Timbanken, ett molnbaserat IT-system med tillhörande webbsite för förmedling av konsulttjänster som kommunerna erbjuder entreprenörer verksamma inom regionen.

I Timbanken ingår hantering från det att entreprenören ansöker om rådgivningstimmar till dess att rådgivningstimmarna är slutförda och konsulten tar ut ett fakturaunderlag. Via webbsiten ska entreprenörerna också besvara enkäter som möjliggör statistik och uppföljning av förmedlingen.

Projektet har precis startat och den nya tjänsten ska vara i drift från 2021-01-01.

Region Halland

Senaste nyheterna

Alla nyheter