2020-06-15

Ny tilldelningsmodell i Västra Götalandsregionen för listning av asylsökande


Vera Asyl Hälsoplan har kompletterats med en ny tilldelningsmodell som ska hjälpa vårdcentraler i Västra Götalandsregionen att kalla asylsökande och personer med uppehållstillstånd till hälsoundersökning. Tilldelningsmodellen – som utgår från vilken fastighetsbeteckning en person bor på – reflekterar den VGPV-karta som regionen arbetar med för automatisk listning till närmsta vårdcentral. Vid uträkning av närmaste vårdcentral tas hänsyn till vägnät, omkringliggande vårdcentraler och kommungränser. Lantmäteriets API används för att slå upp fastighetsbeteckningar.

I samband med detta har vi också automatiserat uppdatering av de vårdcentraler som ingår i Vårdvalet och utför hälsoundersökningar i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen
Läs mer om Vera Asyl Hälsoplan

Senaste nyheterna

Alla nyheter