2020-03-26

Vera Asyl Samordningsmöte 25 mars


Den 25:e mars anordnade Veratech samordningsmöte för de regioner som använder Vera Asyl, denna gång valde alla regioner att delta på distans via Microsoft Teams.

Dagen började med förvaltnings- och styrgruppsfrågor, för att sedan övergå i kortfattade rapporter från huvudmännen. Därefter behandlades ny funktionalitet i Vera Asyl samt utvecklingsplan och övriga frågor. Bland mycket annat avhandlades den nya funktionaliteten i Vera Hubot, frågor kopplade till GDPR, avidentifiering av testdata, och frågor kopplade till ansökan-flödet där bland annat intygs-funktionen diskuterades.

Veratech bjuder in till nästa samordningsmöte som sker 20 oktober 2020. Vi håller tummarna för att alla då kan samlas i möteslokalen på kontoret igen.

Senaste nyheterna

Alla nyheter