2020-01-14

Hälsoplan-utbildning för Folktandvården Västmanland


Den 14 januari genomförde Veratech tillsammans med Region Västmanland en utbildning i Vera Asyl Hälsoplan för personal på Folktandvården som ska kalla asylsökande barn och ungdomar till tandvårdskontroll. Utbildningen genomfördes på Lärcentrum i Västerås och det var ca 20 personer som deltog.

Vera Asyl Hälsoplan används sen tidigare i Region Västmanland för att kalla asylsökande och personer med uppehållstillstånd till hälsoundersökning samt asylsökandes barn för inskrivning vid BVC. Personalen från Folktandvården kunde därmed gå tillbaka till sina arbetsplatser och börja använda systemet direkt efter genomförd utbildning.

Region Västmanland
Läs mer om Vera Asyl Hälsoplan

Senaste nyheterna

Alla nyheter