2019-12-19

Ny statistikfunktion för att besvara SKR-enkät i Vera Asyl


I Vera Asyl 6.10 levereras en ny statistikfunktion som hjälper användarna att besvara den enkät som Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting) skickar ut till regionerna årligen. Enkäten innehåller ett antal olika frågor kopplade till asylsökandes hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vårdens omfattning redovisas i olika kategorier såsom primärvård, öppen specialistvård, sluten somatisk vård, sluten psykiatrisk vård, sjukvårdande behandling av annan personalkategori än läkare, tandvårdsbesök m.m. Summeringar med direkta vårdkostnader enligt regional prislista samt övriga kostnader redovisas separat, så även antal genomförda hälsoundersökningar. Nivån på den statliga ersättningen från Migrationsverket för vård besvaras även, både med och utan så kallad kostnadskrävande vård.

Syftet med rapporten är – enligt SKR – ”att bedöma om det finns skäl att överlägga med staten om förändrad ekonomisk ersättning till landstingen för asylsjukvården”, samt ”planering och dimensionering av landstingens framtida hälso- och sjukvård”.

Resultatet av enkäten presenteras i en rapport där SKR sammanställer regionernas svar.

Läs mer om Vera Asyl
Länk till SKR (f.d. SKL)

Senaste nyheterna

Alla nyheter