2019-06-27

Lyckat införande av Vera Asyl i Region Sörmland


Vera Asyl används av nio regioner när nu Region Sörmlands införandeprojekt har gått i mål. Sörmland ansluter sig till flera andra regioner som förutom Vera Asyl Ansökan och Vera Asyl Hälsoplan också använder Ekonomi-delen i Vera Asyl med både Fakturaunderlag och Bokföringsorder.

En nyhet i Vera Asyl, som kom till tack vare införandet i Region Sörmland, är det automatiska flödet från fakturaunderlag till bokföringsorder. Habiliteringen registrerar sina kostnader för asylsjukvård och hjälpmedel i Vera Asyl Fakturaunderlag för intern debitering. När fakturaunderlaget klarmarkerats, skapar Vera Asyl automatiskt bokföringsorder som sedan exporteras för vidare hantering i regionens ekonomisystem. De automatiska funktionerna gör att behovet av manuell hantering i ersättningsflödet minimeras.

En annan nyhet som tillkommit i Vera Asyl efter önskemål från Region Sörmland är utökad språkfunktionalitet i Hälsoplan, som används vid kallelse till hälsoundersökning av personer som har fått uppehållstillstånd.

De vårdcentraler i Sörmland som redan börjat använda Vera Asyl Hälsoplan är nöjda med kallelsefunktionen och de kan därmed sluta distribuera Migrationsverkets Melkerlista manuellt. Även BVC och folktandvården i Region Sörmland har introducerats till Vera Asyl Hälsoplan.

Region Sörmland
Läs mer om Vera Asyl Ansökan
Läs mer om Vera Asyl Hälsoplan
Läs mer om Vera Asyl Ekonomi

Senaste nyheterna

Alla nyheter